tarihinde yayınlandı Yorum yapın

OPERASYONEL KOŞULLAR VE ZIRH KULLANIMI

OPERASYONEL KOŞULLAR VE ZIRH KULLANIMI

Personeli operasyonda kaybetme riski, farklı tehditlere karşı yumuşak ve sert zırh kullanımını beraberinde getirmiştir. Fakat zırh kullanımı doğru yapılmadığı durumlarda, personelin muharebe etkinliğini sonlandırmaktadır. Bu sebeple, personelin zırh kullanımı operasyon planlama kısmında, tıpkı hava durumu gibi hesaba katılarak, net şekilde belirlenmelidir. 

*Statik mevzilerdeki, düşük eğitimli, hareket ve lojistiği Zırhlı Personel Taşıyıcı/Zırhlı muharebe aracı gibi araçlar ile sağlanan personelin yumuşak ve sert zırh kullanımında sınırlama yoktur. Üst gövdenin zırhlandırılması personeli el bombası, drone bombası, HEI ve AP gibi mühimmatların şarapnellerine karşı koruyacaktır.

*Manevra yapan, arazide veya şehirde yürür vaziyet mesafe kat eden birlikler için sert zırh 4 balistik plakadan oluşan sistem yeterli olacaktır. Şehir savaşı durumunda, yüksek şarapnel riskine karşı yeleğin boyutu ile sınırlı kalmak koşulu ile yumuşak zırh takviyesi yapılması gerekmektedir. Yumuşak zırh olmadan, personeli EYP ve AP mühimmatlarının şarapnelinden korumak mümkün olmayacaktır. Diğer durumda ise personel taktik muharebe yaralı bakımı ile kurtarılabilir.

*Arktik arazi ve şiddetli kış koşullarının hüküm sürdüğü arazilerde zırh 2 balistik plaka ile sınırlandırılmalı, çatışma riskine göre ise zırh kullanımı devre dışı bırakılmalıdır. Bu arazi koşullarında Dost/Düşman unsurların düşüncesi öncelikle hayatı idame olacaktır. Gereksiz kullanılacak zırh, personeli zemin ve hava koşullarına karşı savunmasız bırakacak ve personelin muharebe etkinliğini sonlandıracaktır.

*Dağ, bataklık, aşırı sık orman bölgelerine yapılan operasyonlarda zırh kullanımı 2 balistik plaka ile sınırlandırılmalı yada balistik koruyucular çıkartılmalıdır. Bu ortamlarda balistik koruyucular, personelin muharebe yükü ile birleştiğinde, personelin muharebe etkinliğini sonlandırmaktadır. Zira bu 3 arazide operasyon yapmak, üst düzey bedensel kuvvet gerektirmektedir. Tıpkı arktik arazi ve şiddetli kış koşullarındaki gibi arazi Dost ve düşman unsurların ana düşmanıdır. Burada ise arazide hareket ve manevra kabiliyeti belirleyici unsur olmaktadır.

Bir cevap yazın